Messinia Union
Messinia Union grundades 1987 och har genom sitt stora kooperativ skapat bättre förutsättningar för de enskilda bönderna som kan fortsätta att odla oliver i mindre skala. Målet för unionen är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och säkra att få fram skördar av högsta kvalitet i Messinia. Bönderna som är anslutna till unionen kan fokusera på sina odlingar utan att bekymra sig om att processa själva oliverna och att pressa oljan eller sälja och administrera.
Grekland - Oliver, olivolja
LPES Foods AB, Norra vägen 18, 392 34 Kalmar. info@lpesfoods.se